Sollicitatie privacy disclaimer

U kunt via deze website solliciteren op vacatures van Rembrandt Fusies & Overnames. Rembrandt Fusies & Overnames onderschrijft de NVP-Sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij werving en selectie. Als sollicitant heeft u recht op:

  1. een eerlijke kans op aanstelling
  2. informatie
  3. privacy
  4. een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
  5. een doelmatige sollicitatieprocedure
  6. toegang tot een geschillenregeling

Na het beëindigen van de sollicitatieprocedure wordt uw sollicitatie maximaal 1 jaar bewaard. De kopieën van diploma’s en cijferlijsten worden binnen maximaal 1 maand verwijderd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u contact opnemen met de HR-manager Pauline Terlouw via pauline.terlouw@rembrandt-fo.nl.

 

 

 

Top