Privacy statement

Integriteit en respect zijn de meest belangrijke voorwaarden voor het handelen van Rembrandt Fusies & Overnames. Rembrandt F&O kiest als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant. Zij wil waarde scheppen door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart. Zij vindt het belangrijk dat de klant haar ervaart en herkent in ondermeer:

  • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoeling die zij zegt te hebben;
  • Respect: zo met klanten omgaan dat zij het respect van de organsatie ervaren.
  1. Rembrandt F&O is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Rembrandt F&O om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens kunnen ter beschikking van andere onderdelen van de Rabobank Groep worden gesteld, waarbij de persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de betreffende personen zo goed mogelijk te adviseren over producten en diensten, alsmede ter voorkoming, detectering en bestrijding van fraude en witwassen.
  3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan Rembrandt F&O en de Rabobank groep zorgvuldig te werk. Zij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Rembrandt F&O jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
  4. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Rembrandt F&O.