Financiële herstructurering

Het kan zijn dat u vanwege omstandigheden, bijvoorbeeld in economisch mindere tijden, uw onderneming geheel opnieuw wenst te financieren of het vermogen van de onderneming wenst te versterken. Vaak is snel handelen dan van groot belang.

De aanpak van Rembrandt Fusies & Overnames is in een dergelijke situatie in eerste instantie gericht op snel een helder beeld krijgen van de financiële situatie:

  • Wat is de oorzaak of zijn de oorzaken van de financieringsbehoefte?
  • Waar wordt door de onderneming geld verdiend en waar verloren?
  • Wat zijn de geldstromen?
  • Wat is de liquiditeitsbehoefte op korte en middellange termijn?

Door onze deskundigheid, ervaring en geavanceerde financiële modellen kunnen we de financiële situatie snel en efficiënt in kaart brengen. Tevens hebben wij de juiste ervaring om u te begeleiden in een proces waar emoties een belangrijke rol kunnen spelen.

Vanuit een helder inzicht in de actuele situatie kunnen we verschillende oplossingen onderzoeken. Hierbij is het zoeken naar creatieve oplossingen één van onze onderscheidende kwaliteiten.

Als duidelijk is dat problemen niet van tijdelijke aard zijn, bestaan bijvoorbeeld de volgende oplossingen:

  • Het oversluiten van leningen;
  • Het aantrekken van eigen vermogen (private equity en/of informal investors);
  • Het sluiten of verkopen van onderdelen;
  • Samenwerking zoeken in de keten of (tijdelijke) inkrimping.

Als de keuze eenmaal is gemaakt, wordt snel doorgepakt om de gewenste resultaten te realiseren.

Onze expertise op dit gebied hebben wij te danken aan onze jarenlange ervaring op het gebied van fusies en overnames. Tevens hebben we het netwerk om behalve met goede plannen ook met concrete oplossingen te komen.

Neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie over wat Rembrandt Fusies en Overnames kan betekenen in uw specifieke situatie.