Rembrandt cultuur

In Nederland zijn wij uitgegroeid tot marktleider. Onze bedrijfscultuur is misschien wel de grootste motor achter dit succes. En daar gaan we zorgvuldig mee om. 

Een belangrijk uitgangspunt van Rembrandt Fusies & Overnames is ‘Profit & Pleasure’. Er wordt hard gewerkt en successen worden gevierd. Het betekent ook dat we nooit concessies doen aan onze professionaliteit, maar er wel altijd ruimte is voor relativering en humor. Onze eigen Rembrandt cultuur hebben wij verankerd in vier concrete begrippen: Betrokken, Ervaren, Samen en Toegewijd. Deze kernwaarden gelden voor onze interne werkwijze én voor de samenwerking met onze klanten en relaties.

Betrokken

Onze betrokkenheid uit zich bijvoorbeeld in de wijze waarop wij elkaar coachen: elke medewerker heeft een coach met wie een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld en gevolgd. We helpen elkaar en vinden het belangrijk dat iedereen met plezier werkt en zichzelf binnen Rembrandt zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

We zijn betrokken bij onze klanten en hun bedrijven. Samen met elke klant stellen wij een uniek plan op om zijn/haar doelen te realiseren. Dit plan wordt uitgevoerd met oprechte interesse in de klant en zijn vraagstuk.

Iedereen wordt binnen Rembrandt gestimuleerd om plannen aan te dragen voor verbetering en die ook te helpen realiseren. Zo worden onze werkwijze, producten en diensten continue verbeterd.

Ervaren

Jaarlijks begeleiden wij tientallen ondernemers succesvol bij (ver)kooptrajecten in allerlei verschillende sectoren. Wij vinden het belangrijk om de opgedane kennis en ervaring te verankeren binnen onze organisatie en te delen met onze collega’s. Dit doen wij bijvoorbeeld tijdens kennissessies die wij tweemaandelijks organiseren voor onze consultants.

Wij investeren in trainingen en opleidingen, zowel vakinhoudelijk als gericht op het ontwikkelen van soft skills.

Samen

We gaan open en eerlijk met elkaar om. Duidelijkheid naar elkaar over verwachtingen en doorgroeimogelijkheden vinden wij belangrijk. We nemen de tijd voor elkaar en geven elkaar feedback. Wij werken nauw met elkaar samen en zijn betrouwbaar in het nakomen van afspraken.

In de samenwerking met klanten en relaties zorgen wij voor de juiste samenstelling van het projectteam. Als consultant werk je altijd met een ervaren projectleider in een projectteam. Samen met de klant tot een succesvolle transactie komen, dat is waar het uiteindelijk om draait.

Toegewijd

Rembrandt kent een doelgerichte werkwijze. Samen met elke medewerker worden per jaar individuele 'targets' afgesproken. Deze bestaan uit zakelijke doelen en persoonlijke doelen (bijvoorbeeld verbeterpunten en innovatieve bijdragen). Volgens een transparant bonussysteem zijn deze targets gekoppeld aan de eindejaarsbeoordeling.

Wij willen elkaar helpen een snelle ontwikkeling door te maken en wij nemen mensen aan waarvan wij verwachten dat ze binnen een aantal jaar kunnen doorgroeien tot senior consultant. In die rol krijg je de verantwoordelijkheid voor eigen projecten.

Op de pagina met persoonlijke ervaringen lees je hoe de medewerkers onze bedrijfscultuur ervaren.