Rembrandt cultuur

De Rembrandt cultuur

In Nederland zijn wij uitgegroeid tot marktleider. Onze bedrijfscultuur is misschien wel de grootste motor achter dit succes. Daarom gaan we er zorgvuldig mee om. 

Een belangrijk uitgangspunt van Rembrandt Fusies & Overnames is ‘Profit & Pleasure’. Er wordt hard gewerkt en successen worden gevierd. Het betekent ook dat we nooit concessies doen aan onze professionaliteit, maar er wel altijd ruimte is voor relativering en humor. Onze eigen Rembrandt cultuur hebben wij verankerd in drie concrete begrippen: Toegewijd, Transparant en Transactiegericht. Deze 3 T's gelden voor onze interne werkwijze én voor de samenwerking met onze klanten en relaties.

Toegewijd

Onze toewijding uit zich bijvoorbeeld in de wijze waarop wij elkaar coachen: elke medewerker heeft een coach met wie een persoonlijk ontwikkelingsplan wordt opgesteld en gevolgd.

We zijn toegewijd aan onze klanten. Samen met elke klant stellen wij een uniek plan op om zijn/haar doelen te realiseren. Dit plan wordt met grote toewijding uitgevoerd.

Iedereen wordt gestimuleerd om ideeën aan te dragen voor verbetering en die ook te helpen realiseren. Zo worden onze werkwijze, producten en diensten continue verbeterd.

Transparant

We gaan open en eerlijk met elkaar om. Duidelijkheid naar elkaar over verwachtingen en doorgroeimogelijkheden vinden wij belangrijk.

Ook in de samenwerking met klanten en relaties streven wij naar zoveel mogelijk transparantie.

Transactiegericht

Rembrandt kent een doelgerichte werkwijze. Samen met elke medewerker worden per jaar individuele 'targets' afgesproken. Deze bestaan uit zakelijke doelen en persoonlijke doelen (bijvoorbeeld verbeterpunten en innovatieve bijdragen). Volgens een transparant bonussysteem zijn deze targets gekoppeld aan de eindejaarsbeoordeling.

Onze inspanningen zijn gericht op het realiseren van de doelstellingen van de klant, Dit belang staat altijd voorop. en kan variëren: van zo snel mogelijk tot een transactie komen tot proberen de hoogste prijs te krijgen.

Op de pagina met persoonlijke ervaringen lees je hoe de medewerkers onze bedrijfscultuur ervaren.