Gedeeltelijk aankoop van SubsidieZeker door BCS HRM en Salarisadministratie

Transactie
BCS HRM en Salarisadministratieadministratie B.V. is een samenwerkingsverband aangegaan met SubsidieZeker B.V. Het team van Rembrandt F&O begeleidde BCS bij het realiseren van deze samenwerking.

Partijen
BCS behoort tot de top vijf spelers op het gebied van HRM en salarisadministratie in Nederland. Het bedrijf biedt al sinds eind jaren ‘70 zowel grote als kleine ondernemingen de helpende hand bij personeelsvraagstukken en de salarisadministratie. Zie voor meer informatie: www.bcsbv.nl.

SubsidieZeker ondersteunt klanten bij het verzilveren van onbenutte loonkostensubsidies en teveel betaalde loonheffingen en sociale premies in het verleden. BCS biedt haar klanten de dienstverlening van SubsidieZeker aan als aanvulling op haar huidige dienstenpakket. Zie voor meer informatie: www.subsidiezeker.nl.
Gedeeltelijk aankoop van SubsidieZeker door BCS HRM en Salarisadministratie
Top