Rabobank

De Rabobank Groep en Rembrandt Fusies & Overnames hebben elkaar gevonden vanuit de wederzijdse ambitie een sterke partij te zijn voor ondernemers en familiebedrijven met fusie- of overnameplannen. De beproefde werkwijze van Rembrandt Fusies & Overnames past goed bij die van de Rabobank Groep.

Voordelen voor klanten

De samenwerking met de Rabobank biedt u als klant verschillende voordelen.

  • de toegang die wij hebben tot Rabobanken en hun klanten
  • de toegang tot extra marktkennis
  • nog meer focus op ons vakgebied

Voor klanten van de Rabobanken staat door de samenwerking een team van ervaren professionals ter beschikking, met een op ondernemers toegesneden werkwijze die al bij grote aantallen transacties succesvol is gebleken.

Uw belang staat centraal

Wij zijn er beide van overtuigd dat voor een succesvolle samenwerking de beste oplossing voor de klant steeds centraal moet staan. Daarom zijn heldere afspraken gemaakt die de onafhankelijke positie van Rembrandt Fusies & Overnames garanderen. Gegevens die Rembrandt Fusies & Overnames tijdens haar activiteiten van u verkrijgt, zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming bijvoorbeeld niet aan de Rabobank of anderen worden verstrekt. Ook uw bank zal nooit zonder uw toestemming gegevens ter beschikking stellen aan Rembrandt.