De Kracht van het Plan: financiële voorbereiding met John Hoekman

De Kracht van het Plan: financiële voorbereiding met John Hoekman

De verkoop van een bedrijf is vaak een voor de ondernemer onbekend proces. Tóch zijn er zaken waar u van tevoren rekening mee kunt houden om de daadwerkelijke verkoop te versoepelen. Door een gedegen voorbereiding, ook gedurende de jaren voor het moment van verkoop, kunt u dit proces al opstarten. Dit noemen wij bij Rembrandt Fusies & Overnames de Kracht van het Plan.

 

Inzicht in cijfers

Het beschikbaar hebben van accurate en actuele inzichten in de onderneming kan een positieve bijdrage leveren aan een succesvolle verkoop. Het is van belang dat de interne cijfers volledig aansluiten op de jaarrekeningen en dat deze gekoppeld zijn aan de managementinformatiesystemen. Door deze informatie altijd snel paraat te hebben vergemakkelijkt u het verkoopproces doordat alles inzichtelijk is voor zowel ons als de eventuele koper.

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Bij voorkeur bent u in staat om maandelijkse, al dan niet dagelijkse, interne financiële rapportages te kunnen overleggen van zowel de balans, winst- en verliesrekening als de (historische) standen van het werkkapitaal. Ook is het goed om bij te houden wat uw incidentele baten en lasten waren in het verleden en wat deze momenteel zijn. Deze incidentele items kunnen vervolgens mogelijk in uw cijfers worden genormaliseerd, om een goed beeld te krijgen van de reguliere winstgevendheid van uw onderneming. Op deze manier houdt u uw cijfers zo representatief mogelijk, wat van belang is voor kopers die uw onderneming niet door en door kennen zoals u dat doet.

 

Prognoses

Door het jaarlijks maken van prognoses voor de komende jaren kunt u voor uzelf een inschatting maken van uw toekomstige verdiencapaciteit. U heeft de onderneming opgebouwd en kan de beste inschatting maken van hoe uw bedrijf de komende jaren zal functioneren in uw markt. Onderbouw dit het liefst ook zo gespecificeerd als mogelijk met bijvoorbeeld omzetten per klant of per productgroep en diverse scenario’s waarin u rekening houdt met de gevolgen van (externe) veranderingen. Indien u als ondernemer een goed onderbouwde prognose voor de komende jaren kan aanleveren zou dat de bereidheid van een koper om hiervoor te betalen kunnen verhogen.

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Een voorbeeld kan zijn om te streven naar langlopende contracten met opdrachtgevers, waardoor u goed onderbouwd de jaarlijks terugkerende omzet kunt tonen. Tevens kan het handig zijn voor kopers als de omzetverdeling per klant of productgroep inzichtelijk is. Een koper kan aan de hand van een klant- of productverdeling goed het risicoprofiel van de onderneming bepalen.

 

Vanuit onze ruime praktijkervaring hebben wij een Checklist samengesteld met enkele belangrijke onderwerpen waar voorafgaand aan een verkoop(proces) over nagedacht moet worden. U kunt vanzelfsprekend contact met ons opnemen voor een nadere toelichting of voor ondersteuning bij bepaalde zaken.