De Kracht van het Plan: belastingen en ondernemingsstructuur met Caspár Bijleveld

De verkoop van een bedrijf is vaak een voor de ondernemer onbekend proces. Tóch zijn er zaken waar u van tevoren rekening mee kunt houden om de daadwerkelijke verkoop te versoepelen. Door een gedegen voorbereiding, ook gedurende de jaren voor het moment van verkoop, kunt u dit proces al opstarten. Dit noemen wij bij Rembrandt Fusies & Overnames de Kracht van het Plan.

 

Juridische structuur

Bij de verkoop van een bedrijf kan de juridische structuur van invloed zijn op de belastingen die afgedragen dienen te worden. Onderneemt u vanuit bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (vof) of eenmanszaak dan kunt u enkel de activa en eventueel de passiva van het bedrijf verkopen. Dit wordt belast met inkomstenbelasting (box 1), wat betekent dat dit in het progressieve belastingstelsel valt. Bij de verkoop van de aandelen in een besloten vennootschap (B.V.) is de directe belastingafdracht afhankelijk van de juridische structuur van het bedrijf.

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Voor u als verkoper kan het interessant zijn om uw bedrijf van een vof of eenmanszaak om te zetten naar een B.V. Voor een B.V. gelden namelijk lagere belastingtarieven. Let hier wel op dat er de eerste drie jaar een vervreemdingsverbod geldt. Dit verbod houdt in dat wanneer het bedrijf binnen drie jaar na omzetting van de structuur wordt verkocht, u alsnog belasting moet betalen zoals bij een vof of eenmanszaak.

 

Ondernemingsstructuur

Wanneer u onderneemt vanuit een B.V. is het ook van belang welke ondernemingsstructuur uw bedrijf heeft. Idealiter is dit een holding waar het aandelenbelang van één of meerdere werkmaatschappijen (in de vorm van B.V.) in ondergebracht zijn. Ook kan het raadzaam zijn om uw bedrijfspand (indien in eigendom) onder te brengen in een aparte B.V. zodat u op het moment van verkoop nog kunt beslissen of u deze mee wil verkopen of in eigendom wilt houden. Het voordeel bij een holdingstructuur is dat het verkoopbedrag van uw bedrijf (in dit geval 100% van de aandelen in de werkmaatschappij) vrijgesteld is van belasting (deelnemingsvrijstelling). Er hoeft pas belasting betaald te worden als u geld vanuit de holding uitkeert naar uzelf in privé (dividendbelasting).

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

U kunt pas gebruik maken van de deelnemingsvrijstelling als de holdingstructuur minimaal drie jaar bestaat. Start daarom tijdig met het creëren van de optimale bedrijfsstructuur, waarbij de fiscale consequenties van een verkoop zo beperkt mogelijk gehouden worden. Laat u tijdig adviseren door uw accountant of belastingadviseur, zodat u uiteindelijk mogelijk geld kunt besparen of belastingheffing kunt uitstellen.

 

Vanuit onze ruime praktijkervaring hebben wij een Checklist samengesteld met enkele belangrijke onderwerpen waar voorafgaand aan een verkoop(proces) over nagedacht moet worden. U kunt vanzelfsprekend contact met ons opnemen voor een nadere toelichting of voor ondersteuning bij bepaalde zaken.