De Kracht van het Plan: in kaart brengen van persoonlijke wensen en ambities met Wilbert van Gerwen

De Kracht van het Plan: in kaart brengen van persoonlijke wensen en ambities met Wilbert van Gerwen

De verkoop van een bedrijf is vaak een voor de ondernemer onbekend proces. Tóch zijn er zaken waar u van tevoren rekening mee kunt houden om de daadwerkelijke verkoop te versoepelen. Door een gedegen voorbereiding, ook gedurende de jaren voor het moment van verkoop, kunt u dit proces al opstarten. Dit noemen wij bij Rembrandt Fusies & Overnames de Kracht van het Plan.

 

Vermogensplanning

De verkoop van uw bedrijf kan (grote) gevolgen voor uw vermogens- en inkomenssituatie hebben. Na verkoop ontvangt u geen inkomen meer uit de zaak, maar heeft u daarentegen meer vermogen ‘liquide’ gemaakt en op de bank staan. Het is daarom voorafgaand aan de bedrijfsoverdracht belangrijk om uw financiële positie in kaart te brengen. Wat heeft u nodig om uw wensen en ambities te realiseren? Dit kan een bedrag zijn wat u nodig heeft om een prettig pensioen tegemoet te gaan, maar kan ook een bedrag ter hoogte van een investering in een nieuwe uitdaging zijn (bijvoorbeeld het opzetten van een nieuw bedrijf of een Management Buy-In in een bestaand bedrijf).

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Het in kaart brengen van uw (gewenste/benodigde) vermogen heet vermogensplanning. Wij kunnen middels een indicatieve waardebepaling een advies geven over de waarde van uw onderneming. U kunt dit ook zien als een nulmeting. Is de uitkomst van de indicatieve waardebepaling voldoende om uw ambities te realiseren? Dan kunt u mogelijk direct starten met een verkoopproces. Is dit (nog) niet het geval? U kunt dan een exit-readiness scan uit laten voeren door één van onze adviseurs. Op deze manier kunt u inzichtelijk krijgen waar mogelijkheden tot waarde creatie zitten en wat u kunt doen om de waarde van uw onderneming te verhogen.

 

Prioriteiten en/of verwachtingen

Regelmatig gaat de verkoop van een bedrijf gepaard met emotie. Dit wordt soms veroorzaakt door de onbekendheid met overnametrajecten, door emotionele betrokkenheid maar ook door de aanwezigheid van onuitgesproken verwachtingen. Gezien verschillende mensen binnen hetzelfde bedrijf (of zelfs buiten het bedrijf) andere prioriteiten en verwachtingen kunnen hebben kan dit tot problemen leiden bij de verkoop van uw bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan één of meerdere managers die een Management Buy-Out hadden willen realiseren, maar tijdens het verkoopproces niet geïnformeerd zijn. Wat voor gevolgen kan dat hebben tijdens de periode na de verkoop? Maar ook in uw persoonlijke omgeving kunnen bepaalde verwachtingen leven: zijn er belangrijke betrokkenen en/of familieleden die mogelijk verwachten of hopen dat zij in aanmerking komen voor een overname?

Hoe kunt u hier rekening mee houden?

Wie kan het stokje van u overnemen? Probeer hier met een open vizier over na te denken. Meestal bestaan er meerdere manieren om een onderneming succesvol te leiden. Uw eigen leiderschapsstijl is niet per sé de beste. Welke ambities hebben uw managementteam, de kinderen of andere betrokkenen? En zijn zij een geschikte opvolger? Denk hier goed over na en bespreek het eventueel met iemand die deze mensen ook goed kent of mogelijk met een extern adviseur. Als u een goed gevoel heeft bij de ambities en capaciteiten van de mogelijke interne opvolgers, dan kunt u uw verkoopplannen bespreekbaar maken. Wij adviseren meestal hier voorzichtig mee om te gaan, omdat het communiceren van uw plannen ook tot veel onrust kan leiden.

 

Vanuit onze ruime praktijkervaring hebben wij een Checklist samengesteld met enkele belangrijke onderwerpen waar voorafgaand aan een verkoop(proces) over nagedacht moet worden. U kunt vanzelfsprekend contact met ons opnemen voor een nadere toelichting of voor ondersteuning bij bepaalde zaken.