Artikel - Management-Buy In: de slaagfactoren

Artikel - Management-Buy In: de slaagfactoren

"Een bedrijf kopen is toch niet zo moeilijk?"

Deze gedachte leeft bij veel privépersonen die overwegen om een bedrijf over te nemen. Het feitelijke stappenplan om tot een succesvolle overname te komen ziet er inderdaad niet ingewikkeld uit. Daarnaast heeft Rembrandt F&O veel succesvolle MBI transacties gerealiseerd. Toch is onze ervaring dat alle zeilen bijgezet moeten worden om een Management Buy-In (MBI) overname te realiseren.

Hieronder worden twee kenmerken van de markt beschreven waar u als MBI kandidaat mee dient om te gaan:

1. De concurrentie is groot

Voor een verkoper ligt het niet voor de hand om zijn bedrijf te verkopen aan een privépersoon. Veelal wordt gedacht aan collega’s in dezelfde branche of aan het zittend management. Het management kent het bedrijf al erg goed en bezit vaak de ‘gun’-factor. Collega’s kunnen vaak synergie voordelen realiseren waardoor een verkoper al snel denkt een betere prijs voor zijn bedrijf te kunnen krijgen.

Omdat veel ondernemers en adviseurs op deze manier redeneren, zullen de meeste ondernemingen die te koop staan dan ook niet zo snel voorgelegd worden aan een privépersoon. Toch wenst u als MBI kandidaat zo veel mogelijk interessante bedrijven te onderzoeken. Bij een investering in een nieuwe machine is het namelijk ook gebruikelijk meerdere offertes aan te vragen. Wanneer u een bedrijf koopt, zou u dit toch zeker ook moeten doen? U kunt uw geld immers maar één keer uitgeven.

2. De markt is niet transparant

Hoe vindt u het perfecte bedrijf? Bij voorkeur heeft uw adviseur een uitgebreide lijst van bedrijven die te koop staan en die exact aan uw zoekprofiel voldoen. Deze ideale situatie geldt in de werkelijkheid helaas vaak niet. Een ondernemer die overweegt om zijn bedrijf te verkopen, vertrouwt dit voornemen vaak maar aan een select gezelschap toe. Daarnaast spelen veel ondernemers met de gedachte hun bedrijf te gaan verkopen, maar hebben zij de daadwerkelijke stap nog niet gezet. Deze zogenaamde groep ‘latente’ verkopers zijn niet eenvoudig in kaart te brengen. De kunst is om zelf met deze ondernemers contact te krijgen. Een adviseur inschakelen die een netwerk heeft waardoor zij in contact kunnen komen met deze bedrijven is van groot belang. De zoektocht naar een bedrijf is dan ook intensief. Het juiste bedrijf vinden lukt natuurlijk alleen als de MBI kandidaat zijn zoekprofiel bijzonder scherp kan formuleren.

De slaagfactoren

Ondanks bovengenoemde feiten, heeft u maar één doelstelling: een succesvolle MBI transactie realiseren. Onze ervaring is dat indien u afwacht totdat het juiste bedrijf voorbij komt, de slagingskansen niet gemaximaliseerd worden. Het proces gaat langzaam en het aantal bedrijven dat u kunt onderzoeken is beperkt en voldoet vaak niet helemaal aan uw wensen. Hoe kunt u dit ombuigen?

U kunt dit ombuigen door goed inzicht te krijgen in de slaagfactoren van een MBI proces en daarop te anticiperen. Hieronder worden deze slaagfactoren beschreven.

- Uw adviseur ondersteunt u bij het opstellen van een scherp acquisitieprofiel. Dit profiel voldoet aan de volgende criteria:

  • Activiteiten van de gewenste onderneming
  • Regio
  • Omvang (omzet / aantal medewerkers)
  • Type klanten (B2B/B2C)
  • Rentabiliteit van de onderneming

- U schakelt een adviseur in met een netwerk waarmee de voor u interessante ondernemingen in de markt getraceerd kunnen worden.

- Uw adviseur legt de eerste contacten om te onderzoeken of gesprekken met een onderneming mogelijk zijn. Een ondernemer is dan vaak bereid om meer informatie te

verstrekken dan indien uzelf contact legt.

- U heeft extra argumenten waardoor u zich kunt onderscheiden ten opzichte van strategische kopers.

- U heeft een helder inzicht in de eigen toegevoegde waarde voor de over te nemen onderneming en u kunt aan een verkoper overbrengen dat u over de juiste

ondernemerskwaliteiten en ervaring beschikt.

- U beschikt over voldoende eigen middelen die u kunt en wilt investeren in de onderneming. Om een succesvolle overname van een MKB onderneming te realiseren, achten wij een minimale eigen inbreng van € 200.000 met het oog op financierbaarheid noodzakelijk. De eigen inbreng bepaalt tevens de omvang van de voorgenomen transactie.

- De financieringsmogelijkheden worden tijdig door uw adviseur in kaart gebracht.

- U beschikt over voldoende tijd die besteed kan worden aan het MBI-traject (marktverkenning, voeren van gesprekken en uitwerken van plannen).

- Uw achterban is op de hoogte van uw plannen en ondersteunt deze.

 

Wij gaan graag met u in gesprek om het bovenstaande en onze werkwijze nader te bespreken. Wij hebben inmiddels veel succesvolle MBI-transacties gerealiseerd. Op onze website vindt u hiervan enkele voorbeelden.