PE Magazine voor de bedrijfsopvolging - Herkapitaliseren: consequenties en het gebruik van hybride vermogensvormen

Een onderneming is doorgaans gefinancierd met eigen vermogen en vreemd vermogen. Wanneer de langlopende verhoudingen binnen de kapitaalstructuur van een onderneming worden gewijzigd spreekt men van een herkapitalisatie. Dit wordt om uiteenlopende redenen gedaan en kan op verschillende manieren worden gestructureerd. Er bestaan instrumenten die karaktereigenschappen bezitten van zowel eigen als vreemd vermogen. Deze hybride vermogensvermogen kunnen eveneens worden ingezet bij het herkapitalisaties. Twee voorbeelden hiervan zijn achtergestelde leningen en cumulatief preferente aandelen en worden in dit artikel nader uitgewerkt.