PE Magazine voor de Bedrijfsopvolging - Splitsing en bedrijfsopvolging

PE Magazine voor de Bedrijfsopvolging - Splitsing en bedrijfsopvolging

De figuur van de (juridische) splitsing is een in de praktijk veelgebruikte figuur om een bedrijfsopvolging vorm te geven. De splitsingsfiguur wordt dan gebruikt om voor te sorteren op de uiteindelijke bedrijfsopvolging. Door middel van de splitsing kan ondernemingsvermogen worden afgezonderd van beleggingsvermogen, waarna dit afgezonderde ondernemingsvermogen kan worden geschonken aan of kan vererven op de bedrijfsopvolger. Belangrijk hierbij is dat een beroep kan worden gedaan op de splitsingsfaciliteiten in de diverse belastingwetten.Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste voorwaarden en jurisprudentie met betrekking tot de (juridische) splitsing.