Uitbreiding dienstverlening

In economisch zware tijden zien we dat ook op zichzelf gezonde bedrijven het soms moeilijk krijgen. Snel handelen is dan van het grootste belang. Het onder ogen zien van de realiteit is de eerste stap op weg naar een oplossing.

Helder inzicht

Onze aanpak begint met het creëren van financieel inzicht, een helder beeld van de financiële situatie. Hoe is het eigen vermogen opgebouwd? Wat zijn de kosten van vreemd vermogen? Welke delen van de organisatie leveren geld op en waar wordt geld verloren? Wat zijn de geldstromen, de liquiditeitsbehoefte en de verdienmogelijkheden? Door onze deskundigheid, ervaring en geavanceerde instrumenten op het gebied van bedrijfswaardering kunnen we de financiële situatie snel en efficiënt in kaart brengen.

Creatieve oplossingen

Vanuit een helder inzicht in de financiële structuur kunnen we diverse oplossingsrichtingen onderzoeken. Daarbij is creativiteit van groot belang. Onderdeel van de oplossing kan zijn herkapitalisatie, oversluiten van leningen, sluiten of verkopen van onderdelen, samenwerking zoeken in de keten of (tijdelijke) inkrimping. De consequenties van iedere optie worden in kaart gebracht en getoetst aan de mogelijkheden, wensen en verwachtingen van de ondernemer.

Resultaatgerichte uitvoering

Als de keus is gemaakt, moet snel doorgepakt worden om de gewenste resultaten te behalen. Ons netwerk en onze expertise kunnen worden ingezet om te zoeken naar kandidaat kopers, de onderhandelingen met financiers te begeleiden en betrokkenen te overtuigen van de haalbaarheid van de plannen op grond van gedegen financiële analyses.

Aanpak gestoeld op de praktijk

Onze dienstverlening Financiële herstructurering is voortgekomen vanuit succesvolle ervaringen uit onze fusie en overname praktijk zoals de ondersteuning van managementteams in doorstartsituaties. In deze situaties bleek vaak een aanzienlijk onbenut potentieel aanwezig in organisaties die het hoofd niet boven water hadden kunnen houden. Ontkenning van problemen en vooruitschuiven van oplossingen vormden dan vaak de oorzaak van een faillissement.

Waarom Rembrandt?

Wij hebben de mensen plus de kennis en ervaring om een snelle financiële analyse te verrichten en ondernemers te begeleiden bij transacties waarbij emoties een belangrijke rol spelen. Bovendien hebben we het netwerk, de vaardigheden en de toewijding om na het plannen maken ook tot oplossingen te komen.

Top