Management Buy In: Een goede deal bij een goede match!

Een Management Buy In (MBI) is jargon voor de aankoop van een bedrijf door "een manager van buiten de onderneming". Dit type transactie komt niet veel voor omdat verkopers een voorkeur voor andere overdrachtsvormen hebben. Toch kan een goede match tot verrassende resultaten leiden.

Vooroordelen te over

In het algemeen kijkt een ondernemer die zijn onderneming wenst te verkopen in eerste instantie naar eigen familieleden, de huidige bedrijfsleiding of een strategische partij. De overdracht aan een manager van buiten komt vaak niet op het lijstje voor, omdat veel ondernemers veronderstellen dat een verkoop aan een MBI'er financieel niet haalbaar is. Bovendien zien zij een afbreukrisico als de nieuwe "vreemde" manager een ander beleid gaat doorvoeren of er een andere leiderschapsstijl op na houdt.

In de praktijk blijkt het ook lastig een goede match te maken tussen vraag en aanbod. Tussen de potentiƫle MBI'ers lopen veel mensen rond die niet precies weten wat ze willen, weinig ervaring hebben met het overnemen van een bedrijf en inderdaad veelal over een beperkte portemonnee beschikken.

Niet te vroeg uitsluiten

De mogelijkheid voor een MBI komt dus pas op tafel als er geen voor de hand liggende opvolgers zijn, de onderneming geen duidelijke strategische positie heeft of om andere redenen moeilijk verkoopbaar is. Dat wil niet zeggen dat een MBI geen goede oplossing kan opleveren. Soms heeft de ondernemer bijvoorbeeld specifieke wensen ten aanzien van de overdracht die niet in te vullen zijn door middel van verkoop aan een strategische partij, bijvoorbeeld op het gebied van het zelfstandig voortbestaan van de onderneming of toekomstige betrokkenheid van de ondernemer. Dan kan een professionele MBI'er de perfecte oplossing zijn. Op onze site treft u meerdere voorbeelden van succesvolle MBI's.

De juiste persoon op de juiste plaats

Er zijn MBI'ers die zich professioneel gedragen en die de specifieke kennis en ervaring hebben om de positie van de ondernemer (geleidelijk) over te nemen. Juist die specifieke kennis en ervaring leidt ertoe dat de betreffende MBI'er ook echt de juiste persoon op de juiste plaats kan zijn! En juist die personen zullen graag creatieve en professionele oplossingen zoeken voor de specifieke wensen van de ondernemer.

Top