Kopen, en de kunst van het nee zeggen

Het kopen van een onderneming is een bedrijfsbeslissing met versterkende gevolgen en het eindresultaat is zeker niet altijd een succes. Mislukking voorkomen is ook hier beter dan genezen. In dit artikel wordt uitgelegd waroom verstandig kopen een kwestie is van vaak nee zeggen. Daarnaast wordt aangegeven hoe je het beste nee kunt zeggen en hoe belangrijk de voorbereiding op dit nee zeggen is. 

Top