Uw plan is duidelijk: u wilt een bedrijf kopen om een strategisch doel te bereiken. Een business fit met de over te nemen partij is noodzakelijk om dit doel ook daadwerkelijk te realiseren. Die fit heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsactiviteiten, maar ook op zaken als de bedrijfscultuur en de profilering in de markt. Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u in het gehele proces en dat is wat wij bedoelen met De Kracht van het Plan.

Dit plan begint met de beginsituatie. Bent u benaderd door een adviseur van de verkoper of is het een een-op-een proces? Was het doen van een overname al onderdeel van uw strategie/groeiplannen? En wat zijn voor u de belangrijkste doelstellingen/criteria bij een overname? Wanneer gaan we wel of niet door met de onderhandelingen? De Kracht van het Plan is dus een continue proces waarbij we u regelmatig de spiegel voorhouden of de overname nog steeds past bij de plannen voor de toekomst.

Als ervaren fusie- en overname adviseur bepalen we samen de toegevoegde waarde van de overname. We werken samen met accountants en andere adviseurs. Bekijken de haalbaarheid van de transactie (met name financiële haalbaarheid). Begeleiden u bij de financiering. En kijken bij alles natuurlijk naar het grote plan dat u heeft na de overname (integreren/ zelfstandig voortzetten).

De Kracht van het Plan is onze overtuiging om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen welke elementen voor u bepalend zijn voor de overname. Zo wordt op een efficiënte manier inzichtelijk wat de randvoorwaarden zijn om te komen tot een succesvolle transactie.

Het stappenplan voor koop bestaat bijvoorbeeld uit:

preparation icon
1. Voorbereiding
 • Benaderen kandidaat-verkoper
 • Kennismakingsgesprek
 • Vastleggen procesafspraken
transaction icon
2. Transactie
 • Financiële analyse: (quick-scan) waardering en financiele haalbaarheid
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
finalization icon
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering
 • Overnameovereenkomst

Uw plan is duidelijk: u wilt een bedrijf kopen om een strategisch doel te bereiken. Een business fit met de over te nemen partij is noodzakelijk om dit doel ook daadwerkelijk te realiseren. Die fit heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsactiviteiten, maar ook op zaken zoals de bedrijfscultuur en de profilering in de markt. Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u in het gehele proces en dat is wat wij bedoelen met De Kracht van het Plan.

Dit plan begint met de beginsituatie. Bent u benaderd door een adviseur van de verkoper of is het een een-op-een proces? Was het doen van een overname al onderdeel van uw strategie/groeiplannen? En wat zijn voor u de belangrijkste doelstellingen/criteria bij een overname? Wanneer gaan we wel of niet door met de onderhandelingen? De Kracht van het Plan is dus ook een continue proces waarbij we u regelmatig de spiegel voorhouden of de overname nog steeds past bij de plannen voor de toekomst.

Als ervaren fusie- en overname adviseur bepalen we de toegevoegde waarde. Werken samen met accountants en andere adviseurs. Bekijken de haalbaarheid van de transactie (met name financiële haalbaarheid). Begeleiden u bij het arrangeren van de financiering. En kijken bij alles natuurlijk naar het grote plan dat u heeft na de overname (integreren/ zelfstandig voortzetten).

De Kracht van het Plan is onze overtuiging om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen welke elementen voor u bepalend zijn voor de overname. Zo wordt op een efficiënte manier inzichtelijk wat de randvoorwaarden zijn om te komen tot een succesvolle transactie.

Het stappenplan voor koop bestaat bijvoorbeeld uit:

1. Voorbereiding
 • Benaderen kandidaat-verkoper
 • Kennismakingsgesprek
 • Vastleggen procesafspraken (letter of commitment)
2. Transactie
 • Financiële analyse: waardering en financiele haalbaarheid
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering 
 • Overnameovereenkomst

Uw plan is duidelijk: u wilt een bedrijf kopen om een strategisch doel te bereiken. Een business fit met de over te nemen partij is noodzakelijk om dit doel ook daadwerkelijk te realiseren. Die fit heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsactiviteiten, maar ook op zaken zoals de bedrijfscultuur en de profilering in de markt. Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u in het gehele proces en dat is wat wij bedoelen met De Kracht van het Plan.

Dit plan begint met de beginsituatie. Bent u benaderd door een adviseur van de verkoper of is het een een-op-een project? Was het doen van een overname al onderdeel van uw strategie/groeiplannen? En wat zijn voor u de belangrijkste doelstellingen/criteria bij overname? Wanneer gaan we wel of niet door met de onderhandelingen? De Kracht van het Plan is dus ook een continue proces waarbij we u regelmatig de spiegel voorhouden of de overname nog steeds past bij de plannen voor de toekomst.

Als ervaren fusie- en overname adviseur bepalen we de toegevoegde waarde. Werken samen met accountants en andere adviseurs. Bekijken de haalbaarheid van de transactie (met name financiële haalbaarheid). Begeleiden u bij de financiering. En kijken bij alles natuurlijk naar het grote plan dat u heeft na de overname (integreren/ zelfstandig voortzetten).

De Kracht van het Plan is onze overtuiging om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen welke elementen voor u bepalend zijn voor de overname. Zo wordt op een efficiënte manier inzichtelijk wat de randvoorwaarden zijn om te komen tot een succesvolle transactie.

Het stappenplan voor koop bestaat bijvoorbeeld uit:

1. Voorbereiding
 • Benaderen kandidaat-verkoper
 • Kennismakingsgesprek
 • Vastleggen afspraken
2. Transactie
 • Financiële analyse: waardering en financiele haalbaarheid
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering (bancaire en eventueel private equity)
 • Overnameovereenkomst

Uw plan is duidelijk: u wilt als manager of managementteam het bedrijf waar u werkt overnemen. Dit is een koopproces met een aantal bijzondere kenmerken:

 • Er is sprake van een bestaande (werkgever en werknemer) relatie tussen u en de verkoper
 • Als u de overname met een aantal managers wilt doen, ontstaat er een nieuwe zakelijke relatie tussen de kopers onderling (het MBO-team)
 • Er is een verandering van werknemer(s) naar startende ondernemer(s)
 • Er is vaak sprake van een externe financieringsbehoefte zoals van een bank of participatiemaatschappij

Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u in het gehele proces, het is wat wij verstaan onder De Kracht van het Plan. Want u start als ondernemer(s) en daarom dienen veel zaken goed te worden geregeld, zoals afspraken tussen aandeelhouders, verzekeringen, eventueel oprichting van vennootschappen en een (soms complexe) overnamefinanciering. Wij ondersteunen u bij al deze zaken en kunnen helpen met het vinden van de juiste financiers.

Bij het adviseren van een MBO-team richten wij het overnameproces zo in dat het doorlopen van alle stappen de teamvorming ondersteunt. Het proces voorafgaand aan en het vastleggen van de gemaakte afspraken creëren mede de basis voor een succesvolle samenwerking. Zo vergroten we niet alleen de kans op een succesvolle transactie, maar ook de kans op een succesvolle volgende stap als ondernemer.

De Kracht van het Plan begint bij een gedegen voorbereiding. Een passend stappenplan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Vastleggen afspraken
 • Verzamelen en analyse bedrijfsinformatie
 • Indicatieve waardebepaling
 • (Quick scan) financiële haalbaarheidsanalyse
2. Transactie
 • Uitbrengen overnamevoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Financiering
 • Financieringsaanvraag
 • Opstellen ondernemingsplan (door MBO-team)
 • Gesprekken met banken en/of investeerders (private equity)
 • Beoordelen financieringsvoorstellen
4. Afronding
 • Eventueel Due Diligence
 • Vastleggen afspraken financiers
 • Vastleggen afspraken MBO-teamleden
 • Opstellen overeenkomsten

Een bijzonder moment in uw leven breekt aan als u het familiebedrijf over gaat nemen. Meer dan bij welke transactie dan ook spelen emoties, onderlinge relaties en verschillende korte en langere termijn belangen een rol. Uw plan is duidelijk: u streeft ernaar een transactie te realiseren waar u maar ook de rest van de familie tevreden over is.

Dat vraagt om een specifieke benadering, waarbij geen stap mag worden overgeslagen. Het is wat wij bij Rembrandt Fusies & Overnames verstaan onder De Kracht van het Plan. Wij onderzoeken de verwachtingen van alle betrokkenen en geven helder weer wat van iedereen wordt verwacht. Op basis van uw wensen ontwerpen wij een overnameproces op maat. We organiseren de afstemming tussen de benodigde specialisten zoals de accountant, fiscalist en de bank. Daarbij kunnen we nauw samenwerken met bestaande adviseurs. Tijdens het proces geven wij u een heldere mening over de keuzes waar u voor staat en zorgen we desgewenst voor een zorgvuldige vastlegging.

Aan de waardering worden bijzondere eisen gesteld. De waardering moet begrijpelijk zijn en er moet rekening worden gehouden met de impact op de financieringsmogelijkheden. Bij meerdere kinderen is het belangrijk tot een waardering te komen op een wijze die voor alle betrokkenen acceptabel is. De accountant heeft wellicht de hiervoor benodigde kennis en kunde, maar het kan in ieders belang zijn om een waardering door een derde te laten maken die van buiten naar binnen kijkt.

De Kracht van het Plan is een continu proces waarin uw belangen, die van uw familie en die van het bedrijf worden gewaarborgd. Een passend stappenplan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Vastleggen afspraken
 • Verzamelen en analyse bedrijfsinformatie
 • Indicatieve waardebepaling
 • (Quick scan) financiële haalbaarheidsanalyse
2. Transactie
 • Vaststellen prijs, voorwaarden, overnamestructuur en eventueel transactiestructuur voor de toekomst
 • Gesprekken voeren met partijen
 • Intentieverklaring
3. Financiering
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Financieringsmemorandum
 • Gesprekken met bankiers en/of investeerders
 • Beoordelen financieringsvoorstellen
 • Financiering
4. Afronding
 • Overnameovereenkomst
 • Aandeelhoudersovereenkomst

Uw plan is duidelijk: u wilt een bedrijf kopen om een strategisch doel te bereiken. Een business fit met de over te nemen partij is noodzakelijk om dit doel ook daadwerkelijk te realiseren. Die fit heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsactiviteiten, maar ook op zaken zoals de bedrijfscultuur en de profilering in de markt. Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u in het gehele proces, zorgt van meet af aan voor een gefundeerde en efficiënte aanpak: het is wat wij bedoelen met De Kracht van het Plan.

In de praktijk betekent het kopen van een bedrijf, dat u een groot aantal kandidaten zult moeten bekijken. Wie dat doet zonder helder plan wordt met veel niet-interessante partijen geconfronteerd. Hij zal de meeste daarvan moeten afwijzen, waarbij veel kostbare tijd verloren gaat, irritaties ontstaan en het proces wordt gefrustreerd.

Daarom maken we samen met u een plan, dat er op gericht is om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen welke elementen voor u bepalend zijn voor de overname. Dit plan communiceren wij vervolgens helder naar potentiële kandidaten. Dat helpt u om afwijzingen zo snel mogelijk en goed onderbouwd te kunnen doen. Zo verliest geen van de partijen onnodig tijd en blijven tussenpersonen gemotiveerd om kandidaten aan te dragen, waarmee de optimale omstandigheden zijn gecreëerd om tot een passende acquisitie te komen.

De Kracht van het Plan is dus een totaalaanpak. Een passend stappenplan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Opstellen acquisitieprofiel
 • In kaart brengen mogelijke partijen
 • Selectie en benaderen geselecteerde kandidaat-verkopers
 • Kennismakingsgesprek
2. Transactie
 • Vastleggen afspraken
 • Financiële analyse
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering
 • Overnameovereenkomst

U heeft nog geen bedrijf op het oog. Laat vrijblijvend uw koopprofiel achter door op onderstaande button te klikken. Indien wij een potentiële kandidaat voor u weten nemen wij direct contact met u op!

Uw plan is duidelijk: u wilt een bedrijf kopen om een strategisch doel te bereiken. Een business fit met de over te nemen partij is noodzakelijk om dit doel ook daadwerkelijk te realiseren. Die fit heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsactiviteiten, maar ook op zaken zoals de bedrijfscultuur en de profilering in de markt. Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u in het gehele proces, zorgt van meet af aan voor een gefundeerde en efficiënte aanpak: het is wat wij bedoelen met De Kracht van het Plan.

In de praktijk betekent het kopen van een bedrijf, dat u een groot aantal kandidaten zult moeten bekijken. Wie dat doet zonder helder plan wordt met veel niet-interessante partijen geconfronteerd. Hij zal de meeste daarvan moeten afwijzen, waarbij veel kostbare tijd verloren gaat, irritaties ontstaan en het proces wordt gefrustreerd.

Daarom maken we samen met u een plan, dat er op gericht is om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen welke elementen voor u bepalend zijn voor de overname. Dit plan communiceren wij vervolgens helder naar potentiële kandidaten. Dat helpt u om afwijzingen zo snel mogelijk en goed onderbouwd te kunnen doen. Zo verliest geen van de partijen onnodig tijd en blijven tussenpersonen gemotiveerd om kandidaten aan te dragen, waarmee de optimale omstandigheden zijn gecreëerd om tot een passende acquisitie te komen.

De Kracht van het Plan is dus een totaalaanpak. Een passend stappenplan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Opstellen acquisitieprofiel
 • In kaart brengen mogelijke partijen
 • Selectie en benaderen geselecteerde kandidaat-verkopers
 • Kennismakingsgesprek
2. Transactie
 • Vastleggen afspraken
 • Financiële analyse
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering
 • Overnameovereenkomst

Uw plan is duidelijk: u wilt een bedrijf kopen om een strategisch doel te bereiken. Een business fit met de over te nemen partij is noodzakelijk om dit doel ook daadwerkelijk te realiseren. Die fit heeft niet alleen betrekking op de bedrijfsactiviteiten, maar ook op zaken zoals de bedrijfscultuur en de profilering in de markt. Rembrandt Fusies & Overnames begeleidt u in het gehele proces, zorgt van meet af aan voor een gefundeerde en efficiënte aanpak: het is wat wij bedoelen met De Kracht van het Plan.

In de praktijk betekent het kopen van een bedrijf, dat u een groot aantal kandidaten zult moeten bekijken. Wie dat doet zonder helder plan wordt met veel niet-interessante partijen geconfronteerd. Hij zal de meeste daarvan moeten afwijzen, waarbij veel kostbare tijd verloren gaat, irritaties ontstaan en het proces wordt gefrustreerd.

Daarom maken we samen met u een plan, dat er op gericht is om zo snel mogelijk duidelijk te krijgen welke elementen voor u bepalend zijn voor de overname. Dit plan communiceren wij vervolgens helder naar potentiële kandidaten. Dat helpt u om afwijzingen zo snel mogelijk en goed onderbouwd te kunnen doen. Zo verliest geen van de partijen onnodig tijd en blijven tussenpersonen gemotiveerd om kandidaten aan te dragen, waarmee de optimale omstandigheden zijn gecreëerd om tot een passende acquisitie te komen.

De Kracht van het Plan is dus een totaalaanpak. Een passend stappenplan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Opstellen acquisitieprofiel
 • In kaart brengen mogelijke partijen
 • Selectie en benaderen geselecteerde kandidaat-verkopers
 • Kennismakingsgesprek
2. Transactie
 • Vastleggen afspraken
 • Financiële analyse
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering
 • Overnameovereenkomst

Uw plan is duidelijk: u bent een ervaren manager of ex-ondernemer die kiest voor meer arbeidsvreugde en/of een nieuwe uitdaging door middel van zelfstandig ondernemerschap: een Management Buy-In (MBI). Daarbij bent u niet over een nacht ijs gegaan, u weet wat daarvoor nodig is:

 • U heeft een scherp acquisitieprofiel
 • U beschikt over de juiste achtergrond voor het over te nemen bedrijf: u heeft toegevoegde waarde voor het bedrijf
 • U streeft een professionele benadering van het kooptraject na
 • U beschikt over voldoende eigen middelen die u kunt en wilt investeren in de onderneming
 • U heeft voldoende tijd om gesprekken te voeren, plannen uit te werken en markten te verkennen

Rembrandt Fusies & Overnames heeft veel succesvolle MBI transacties gerealiseerd en ondersteunt u graag in uw MBI ambities. U maakt kennis met onze overtuiging De Kracht van het Plan, waarbij we alle aspecten waarborgen die nodig zijn om tot een succesvolle MBI transactie te komen.

Want hoewel het feitelijke stappenplan om tot een succesvolle MBI te komen er niet ingewikkeld uit ziet, leert de ervaring dat alle zeilen bijgezet moeten worden om een MBI te realiseren. Immers: a) de concurrentie van (strategische) partijen is groot, b) de markt is niet transparant en c) de kansen liggen niet voor het oprapen. Rembrandt helpt u om uzelf als professionele koper te manifesteren. Wij hebben een netwerk waarmee u in contact komt met interessante bedrijven. En dit, gecombineerd met onze jarenlange financiële kennis en ervaring, maximaliseert de kans op het realiseren van een succesvolle transactie.

De Kracht van het Plan betekent dus een volledig stappenplan. Een passend plan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Opstellen acquisitieprofiel
 • In kaart brengen mogelijke partijen
 • Selectie en benaderen geselecteerde kandidaat-verkopers
 • Kennismakingsgesprek
2. Transactie
 • Vastleggen afspraken
 • Financiële analyse
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering
 • Overnameovereenkomst

De zoektocht naar een bedrijf en de vervolgstappen om een MBI te realiseren is intensief. Voor onze begeleiding betekent dit, dat wij van u veel zelfwerkzaamheid verwachten om de kosten voor u aanvaardbaar te houden.

 

Uw plan is duidelijk: u bent een ervaren manager of ex-ondernemer die kiest voor meer arbeidsvreugde en/of een nieuwe uitdaging door middel van zelfstandig ondernemerschap: een Management Buy-In (MBI). Daarbij bent u niet over een nacht ijs gegaan, u weet wat daarvoor nodig is:

 • U heeft een scherp acquisitieprofiel
 • U beschikt over de juiste achtergrond voor het over te nemen bedrijf: u heeft toegevoegde waarde voor het bedrijf
 • U streeft een professionele benadering van het kooptraject na
 • U beschikt over voldoende eigen middelen die u kunt en wilt investeren in de onderneming
 • U heeft voldoende tijd om gesprekken te voeren, plannen uit te werken en markten te verkennen

Rembrandt Fusies & Overnames heeft veel succesvolle MBI transacties gerealiseerd en ondersteunt u graag in uw MBI ambities. U maakt kennis met onze overtuiging De Kracht van het Plan, waarbij we alle aspecten waarborgen die nodig zijn om tot een succesvolle MBI transactie te komen.

Want hoewel het feitelijke stappenplan om tot een succesvolle MBI te komen er niet ingewikkeld uit ziet, leert de ervaring dat alle zeilen bijgezet moeten worden om een MBI te realiseren. Immers: a) de concurrentie van (strategische) partijen is groot, b) de markt is niet transparant en c) de kansen liggen niet voor het oprapen. Rembrandt helpt u om uzelf als professionele koper te manifesteren. Wij hebben een netwerk waarmee u in contact komt met interessante bedrijven. En dit, gecombineerd met onze jarenlange financiële kennis en ervaring, maximaliseert de kans op het realiseren van een succesvolle transactie.

De Kracht van het Plan betekent dus een volledig stappenplan. Een passend plan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Opstellen acquisitieprofiel
 • In kaart brengen mogelijke partijen
 • Selectie en benaderen geselecteerde kandidaat-verkopers
 • Kennismakingsgesprek
2. Transactie
 • Vastleggen afspraken
 • Financiële analyse
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering (bancaire en eventueel private equity)
 • Overnameovereenkomst

De zoektocht naar een bedrijf en de vervolgstappen om een MBI te realiseren is intensief. Voor onze begeleiding betekent dit, dat wij van u veel zelfwerkzaamheid verwachten om de kosten voor u aanvaardbaar te houden.

 

Uw plan is duidelijk: u bent een ervaren manager of ex-ondernemer die kiest voor meer arbeidsvreugde en/of een nieuwe uitdaging door middel van zelfstandig ondernemerschap: een Management Buy-In (MBI). Daarbij bent u niet over een nacht ijs gegaan, u weet wat daarvoor nodig is:

 • U heeft een scherp acquisitieprofiel
 • U beschikt over de juiste achtergrond voor het over te nemen bedrijf: u heeft toegevoegde waarde voor het bedrijf
 • U streeft een professionele benadering van het kooptraject na
 • U beschikt over voldoende eigen middelen die u kunt en wilt investeren in de onderneming
 • U heeft voldoende tijd om gesprekken te voeren, plannen uit te werken en markten te verkennen

Rembrandt Fusies & Overnames heeft veel succesvolle MBI transacties gerealiseerd en ondersteunt u graag in uw MBI ambities. U maakt kennis met onze overtuiging De Kracht van het Plan, waarbij we alle aspecten waarborgen die nodig zijn om tot een succesvolle MBI transactie te komen.

Want hoewel het feitelijke stappenplan om tot een succesvolle MBI te komen er niet ingewikkeld uit ziet, leert de ervaring dat alle zeilen bijgezet moeten worden om een MBI te realiseren. Immers: a) de concurrentie van (strategische) partijen is groot, b) de markt is niet transparant en c) de kansen liggen niet voor het oprapen. Rembrandt helpt u om uzelf als professionele koper te manifesteren. Wij hebben een netwerk waarmee u in contact komt met interessante bedrijven. En dit, gecombineerd met onze jarenlange financiële kennis en ervaring, maximaliseert de kans op het realiseren van een succesvolle transactie.

De Kracht van het Plan betekent dus een volledig stappenplan. Een passend plan bestaat uit:

1. Voorbereiding
 • Opstellen acquisitieprofiel
 • In kaart brengen mogelijke partijen
 • Selectie en benaderen geselecteerde kandidaat-verkopers
 • Kennismakingsgesprek
2. Transactie
 • Vastleggen afspraken
 • Financiële analyse
 • Biedingsvoorstel
 • Onderhandelingen
 • Intentieverklaring
3. Afronding
 • Due Diligence
 • Financiering (bancaire en private equity)
 • Overnameovereenkomst

De zoektocht naar een bedrijf en de vervolgstappen om een MBI te realiseren is intensief. Voor onze begeleiding betekent dit, dat wij van u veel zelfwerkzaamheid verwachten om de kosten voor u aanvaardbaar te houden.

Wij nemen graag contact met u op.

Voorbeeld transacties